Tuotteet

 • Patteriverkoston perussäätö

  Perussäädön tarkoitus on aikaansaada toimiva lämmitysverkosto, jossa kukin patteri luovuttaa juuri oikean lämpötehon ja verkosto toimii äänettömästi.

  Milloin lämmitysverkoston perussäätö tulee tehdä?

  • Kun patteriventtiilit ja / tai linjaventtiilit uusitaan.
  • Rakenteiden muuttuessa kuten esim. julkisivusaneerauksen tai ikkunoiden uusimisen yhteydessä.
  • Mikäli huoneiden tai asuntojen lämpötilat poikkeavat merkittävästi toisistaan tai lämmitysverkosto kohisee / pitää häiritsevää ääntä.

  Perussäädön toteutukseen vaikuttaa kohteen ominaispiirteet. Verkoston laajuus, putkimitoitus sekä patteriverkoston tyyppi vaikuttavat säädön toteutukseen ja valittaviin komponentteihin.

  Tavallisin on perinteinen patteriverkosto, ns. 2-putkiverkosto, hieman harvinaisempia ovat 1-putkiverkostot ja lattialämmitysverkostot. Näistä lattialämmitys on lisääntynyt uudemmissa kohteissa.

  Insinööritoimisto Renholm tuntee kaikki nämä eri verkostotyypit ja niissä tarvittavat komponentit.

 • Kaukolämpölaitteet

  Kaukolämpölaitteiden saneeraussuunnittelu

  Kaukolämpölaitteiden suunnittelussa huomioidaan rakennuksen todellinen nykytilanne. Laitteiden mitoitus tehdään uudestaan ja laitteiden komponentit valitaan silmälläpitäen verkoston tarpeet ja laitteiden energiankulutus.

  Automaation ja erilaisten valvonta- ja hälytyslaitteiden suunnittelu on nykyään osa kaukolämpölaitesuunnittelua.

  Lämmönjakohuoneiden nykyaikaistaminen (uusien laitteiden sijoittelu, valaistus, viemäröinnit ym.) kuuluvat osaltaan suunnittelutyöhön.

  Hyvällä suunnittelulla varmistetaan tilaajan kannalta toimivin kokonaisratkaisu ja laadukkaiden komponenttien valinta.

 • Ulkopuoliset putkistot

  Osassa rakennuskannastamme(mm. rivi- ja paritalot) suurin osa putkistoista kulkee varsinaisten rakennusten ulkopuolella (maassa). Nämä putket ovat alttiita ulkopuoliselle kosteudelle ja maan painumiselle, joka voi vaurioittaa putkia. Ulkopuolisiin putkistoihin kuuluvat patteriverkoston-, käyttövesiverkoston- ja ilmanvaihtoverkoston putket.

  Rakennusten ulkopuolisten putkien uusiminen suoritetaan mahdollisten vuotojen perusteella tai putkiston ikään perustuen.

  Uusimisten yhteydessä on tärkeää, että uudet putket mitoitetaan oikein ja valitut komponentit sekä asennustavat ovat oikeita. Tällä on suuri merkitys verkostojen toimivuuteen, säädettävyyteen ja kestävyyteen.

 • Rakennuttaminen

  Rakennuttaminen pitää sisällään kilpailuttamisen, urakkaneuvottelut, työn aikaisen valvonnan, vastaanottotarkastuksen ja tarvittavat jälki- ja takuutarkastukset.