Patteriverkoston perussäätö

Perussäädön tarkoitus on aikaansaada toimiva lämmitysverkosto, jossa kukin patteri luovuttaa juuri oikean lämpötehon ja verkosto toimii äänettömästi.

Milloin lämmitysverkoston perussäätö tulee tehdä?

  • Kun patteriventtiilit ja / tai linjaventtiilit uusitaan.
  • Rakenteiden muuttuessa kuten esim. julkisivusaneerauksen tai ikkunoiden uusimisen yhteydessä.
  • Mikäli huoneiden tai asuntojen lämpötilat poikkeavat merkittävästi toisistaan tai lämmitysverkosto kohisee / pitää häiritsevää ääntä.
Perussäädön toteutukseen vaikuttaa kohteen ominaispiirteet. Verkoston laajuus, putkimitoitus sekä patteriverkoston tyyppi vaikuttavat säädön toteutukseen ja valittaviin komponentteihin.
Tavallisin on perinteinen patteriverkosto, ns. 2-putkiverkosto, hieman harvinaisempia ovat 1-putkiverkostot ja lattialämmitysverkostot. Näistä lattialämmitys on lisääntynyt uudemmissa kohteissa.

SL Valvonta Oy tuntee kaikki nämä eri verkostotyypit ja niissä tarvittavat komponentit.